The Lang

-hover-

I`m dreamer, future architect from Belgrade, dreaming to live in Antananarivo,
lovin` cars, inspiring photography, articles, Elliot Gleave....
"Ujutro su me probudili, trebalo je da me previju. Kad sam se najzad potpuno probudio, obrnuo sam se brzo ka susednom dušeku. Na njemu je ležao nekistran čovek, koga nisam bio nikad video.Previjanje je bolelo. Sve što se otada dešavalo sa mnom, bolelo je. Ali kad ponekad nađem ključ i siđem sasvim u sebe samog, tamo gde u mračnom ogledaludremaju slike sudbine, tada treba samo da se nagnem nad crno ogledalo, pa daugledam svoju vlastitu sliku, koja sad liči potpuno na Njega, mogaPrijatelja i Vođu."


install theme